Zmiany, zmiany, zmiany

with Brak komentarzy

Psychlogiasportu.pl objęła swoim patronatem Akademię Mistrzostwa Sportowego (www.psychologiasportu.pl), a teraz zostaliśmy partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/partnerzy.html)

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości odbędzie się między 16-22 listopada 2015. Poprowadzimy wtedy warsztaty, wykłady i panel dyskusyjny. Wraz z Katowickim Centrum Psychologii i Coachingu porozmawiamy o biznesie w kilku aspektach: pasji, wizerunku, zarządzania emocjami i relacjami.

Global Entrepreneurship Week to więcej niż jeden tydzień w roku! To ruch społeczny na rzecz promowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców całego świata, niezależnie od wieku czy płci.

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Ogólnopolskim koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.