Misją Masters of Mental  jest wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą coachingowi mentalnemu w sporcie i biznesie. Podniesienie znaczenia i upowszechnienie pracy mentalnej jako niezbędnego elementu rozwijania potencjału sportowców, trenerów, menadżerów i liderów, a także podniesienie znaczenia i upowszechnienie pracy mentalnej jako niezbędnego elementu rozwijania potencjału człowieka.

 

Obszary działania 

Life

Rezultatem coachingu jest polepszenie jakości życia i zwiększenie satysfakcji z ważnych dla klienta obszarów. Klient działa w sposób bardziej świadomy, wewnętrznie spójny, poznaje też narzędzia, dzięki którym w przyszłości będzie mógł radzić sobie sam bez wsparcia coacha.

 

Sport

 

Coaching sportowy coraz częściej okazuje się przepustką do sukcesu, a jego popularność wzrasta. Umiejętność koncentrowania się na rozwiązaniach, a nie na problemie pozwala zmienić perspektywę i jednocześnie otwiera zupełnie nowe możliwości. Energia płynie tam, gdzie kierujemy ją z uwagą.

 

Biznes

 

Pokonać stres i przygotować strategię. Poszukać inspiracji. Tworzyć kulturę organizacyjną opartą na współpracy. Doskonalić kompetencje menadżerskie. Rozwijać inteligencję emocjonalną. Być tu i teraz. Zadbać o komunikację. Spróbujemy razem tego dokonać.