Obłęd: pow­tarzać w kółko tą samą czyn­ność ocze­kując in­nych rezultatów- Albert Einstein

with Brak komentarzy

Kiedy warto skorzystać z coachingu zespołowego:

  • potrzebne jest określenie wizji i sformułowanie celu, by wykorzystać jak najlepiej zasoby zespołu
  • zespół jest nowy i ważne jest doprecyzowanie zasad współpracy

  • pojawiają się trudności w: komunikacji, przepływie informacji, w realizacji celów
  • brak zaangażowania i słaba motywacja
  •  zespół poszukuje inspiracji, kreatywności, wyjścia poza utarte schematyZapraszamy do współpracy zespoły sportowe i teamy biznesowe.