II Kongres Psychologii Sportu

with Brak komentarzy

Sylwia Dąbrowska-Paulewicz poprowadziła prelekcję „Osobowość trenera a jakość pracy drużyny na przykładzie AZS Częstochowa SSA”.