Atmosfera

with Brak komentarzy

Mental Sport Art

 

Atmosfera, duch drużyny, spirit team – jest wiele określeń używanych do wytłumaczenia niewytłumaczalnego powodzenia drużyny, wygranego meczu, wygranego turnieju. Rzadko zwraca się uwagę na umiejętności zawodników, predyspozycje fizyczne, tylko właśnie, na energię, emocje, poziom zaangażowania, poziom walki, pomocy.

W sportach gdzie wszystko kumuluje się w jednym zawodniku, odbywa się wędrówka wewnętrzna, czasem  wedrówka pomiędzy trenerem a zawodnikiem.

W sportach drużynowych ta wedrówka energii opływa wszystkich w równym stopniu.

Etymologia słowa ATMOSFERA wywodzi się z greki i łączy dwa słowa: para i kula, (sfera). Obie nie mają ostatecznych kształtów. Kula – idealna figura świata, zakłada brak początku i końca, przenika się niezmiennie, na okrągło, jak często mówimy. Para, nie ma początku ani końca, tylko unosi się, jest, w tej chwili, tu i teraz, powiedzenie najbliższe coachingowi i filozofii Gestalt.

Nie bez powodu, atmosfera ma swoje konotacje w pogodzie. Wpływają na nią wody, powietrze, wszelkie zjawiska pogodowe: słońce, mróz, wiatr. I wszystkie mają odniesienie do atmosfery pomiędzy ludźmi. Kiedy mówimy, że relacje ogrzały się, oznacza poprawienie atmosfery, kiedy są mgliste – jakaś niewyjaśniona sprawa wisi między poszczególnymi osobami.

Przenosząc zatem znaki pogodowe, można sformułować definicję sportową dla ATMOSFERY W DRUŻYNIE, gdzie oznacza jakość poczucia komfortu pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, co bezpośrednio przekłada się na efektywność funkcjonowania.

Na atmosferę wpływa:

 1. Lider – zarówno zewnętrzny (trener), jak i wewnętrzni (kapitan, lider emocjonalny)
 2. Zasady funkcjonujące w grupie
 3. Cele zespołu
 4. Miejsce przebywania
 5. Szacunek wzajemny, także dla autorytetów obecnych i nieobecnych
 6. Relacje, przyjaźnie, nielubienia
 7. Poczucie przynależności – do zespołu, do klubu, do kraju
 8. Indywidualne podejście każdego członka zespołu (wygląd, mowa ciała, sposób zachowania)
 9. Nastawienie do zespołu, do poszczególnych osób, do liderów
 10. Uważność na drugą osobę, jej potrzeby, dopasowanie do grupy (szczególnie, gdy zespół jest wielonarodowy)
 11. Rytuały – wszelkie wprowadzane zachowania, znane tylko temu zespołowi
 12. Komunikacja wewnątrz zespołu, czy mówią o sobie czy do siebie i co mówią
 13. Komunikacja zewnętrzna – co mówią o zespole innym

Kolejność tych zasad nie jest przypadkowa.

Pierwszą i najważniejszą osobą, która niejako steruje atomsferą jest trener. Swoją postawą, podejściem, zachowaniem nadaje główny bieg jakości pracy drużyny. Ustala zasady działania, rozdaje zadania do wykonania. Osobowość trenera kształtuje fundalmentalne, choć niepisane zasady działania.

Kolejnym ważnym aspektem staje się kapitan, i tu dużo zależy od tego, czy jest wybrany przez trenera czy przez kolegów, czy zgłosił się sam. Odpowiedzialność, dbanie o interesy drużyny i bycie przykładem dla innych, to główne zadania.

Zasady to niepisane prawa, którymi posłyguje się drużyna, niestety niepisane i często niestety narzucone odgórnie.

Podobnie jest z celami, tylko topowe drużyny stawiają cel, np. 1, 2 czy 3 miejsce. Natomiast cała reszta, oscyluje pomiędzy dobrym graniem a utrzymaniem się w lidzie, itp.. nikt do końca nie wie jaka jest ostateczna poprzeczka.

W sporcie jedno jest pewne: liczy się tylko WYGRANA. Może wygrać zajmując 2 czy 3 miejsce, a nawet 4, jeśli to liga mistrzów. W sporcie nie można wygrać trochę, częsciowo.. Warto znać cele dla siebie i dla całej drużyny. Rozjaśnia to jakość pracy, rozwiewa mgłę wątpliwości i poprawia tym samym jakość drużyny.

Jest wiele narzędzi badających jakość pracy zespołu, jego cechy przewodnie czy wartości, którymi się kieruje.

Niezbadana atomsfera tli się w umyśle każdego na swój własny sposób. Przy 20 zawodnikach i 5 ze sztabu szkoleniowego poznajemy 25 różnych definicji o drużynie, pewnie będą się łączyć w niektórych aspektach, niemniej nie będzie spójna.

I tu pojawia się kolejna wartość dla atmosfery: SPÓJNOŚĆ.

Spójność informacji, komunikacji, wyglądu, nastawienia sprzyja budowaniu mądrej, przejrzystej atmosfery, ducha drużyny a tym samym sprzyja osiąganiu sukcesów jakim jest wygrana w sporcie.

 

To nie jest moje ostatnie słowo w tym temacie.